Cena zdravotních výkonů fyzických osob, cizinců a právnických osob:

Ceny zdravotních výkonů fyzických osob, cizinců a právnických osob:

Více zde:
https://www.mudrpavlakolkova.cz/cenik/

  1. Vstupní a výstupní prohlídka (v zájmu zaměstnavatele)

200Kč

  2. Vyšetření pro sportovní činnost

  50Kč

  3. Potvrzrní k nástavbovému studiu na střední škole, vysoké škole, univerzitě

  50Kč

  4. Potvrzení před nástupem do jeslí, mateřské školy

  80Kč

  5. Vyšetření pro potravinářský průkaz, brigádu

100Kč

  6. Vyšetření pro žádost pro řidičské oprávnění

200Kč

  7. Potvrzení pro dětskou rekreaci, tábor

  80Kč

  8. Vyplnění úrazu, pojistky, bolestného

200Kč

  9. Vyšetření pro zbrojní průkaz

300Kč

10. Vyšetření pro svářečský průkaz

250Kč

11. Administrativní výkon - vystavení duplikátu, potvrzení na vlastní žádost

 50Kč

12. Propíchnutí ušního boltce - 1 boltec
                                                - 2 boltec

100Kč
200Kč

13. Nastřelení  - naušnice

300Kč

14. Aplikace očkovací látky, která není podána v rámci povinného očkování,
      vyšetření dítěte,  aplikace očkovací látky, administrat.úkon


100Kč

Rozsah zdravotní péče plně nebo částečně hrazené je konkretizován zákonem ČNR 550/91 Sb O všeob. zdravotním pojištění v úplném znění č. 295/93 Sb a v nařízení vlády ČR 149/94 Sb, kterým  se vydává Zdravotní řád.
Ceny jsou stanoveny dle zákona 526/90 Sb o cenách prováděcí vyhlášky MF ČR 580/90 Sb a navazujícího výnosu MF ČR.