Ceník

Ceny zdravotních výkonů fyzických osob, cizinců a právnických osob:

 

1. Vstupní a výstupní prohlídka (v zájmu zaměstnavatele)................................................ 200Kč

2. Vyšetření pro sportovní činnost................................................................................... 50Kč

3. Potvrzrní k nástavbovému studiu na střední škole, vysoké škole, univerzitě..................... 50Kč

4. Potvrzení před nástupem do jeslí, mateřské školy..........................................................80Kč

5. Vyšetření pro potravinářský průkaz, brigádu.................................................................100Kč

6. Vyšetření pro žádost pro řidičské oprávnění.................................................................200Kč

7. Potvrzení pro dětskou rekreaci, tábor............................................................................80Kč

8. Vyplnění úrazu, pojistky, bolestného...........................................................................100Kč

9. Vyšetření pro zbrojní průkaz.......................................................................................300Kč

10. Vyšetření pro svářečský průkaz.................................................................................250Kč

11. Administrativní výkon - vystavení duplikátu, potvrzení na vlastní žádost...........................50Kč

12. Propíchnutí ušního boltce - 1 boltec...........................................................................100Kč

                                           - 2 boltec.......................................................................... 200Kč

13. Aplikace očkovací látky, která není podána v rámci povinného očkování,

     vyšetření dítěte, aplikace očkovací látky, administrat.úkon............................................100Kč

 

Rozsah zdravotní péče plně nebo částečně hrazené je konkretizován zákonem ČNR 550/91 Sb O
všeob. zdravotním pojištění v úplném znění č. 295/93 Sb a v nařízení vlády ČR 149/94 Sb, kterým
se vydává Zdravotní řád.
Ceny jsou stanoveny dle zákona 526/90 Sb o cenách prováděcí vyhlášky MF ČR 580/90 Sb a
navazujícího výnosu MF ČR.